Stensättning

Vårt företag förknippas med innovativa stenläggningar och väl utfört arbete .

Vi utvecklar och utformar, väggar, trappor, sten asfalt, skifferskivor och kuber efter kundens önskemål.

- Väggar

- Stentrappor

- Sten

- Asfaltering

- Skiffer

- Skivor

- Murar

Romdrex Bygg AB - 073-740 30 25